O połączeniu chorzowskich szpitali

fot. BP Witold Trólka
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego kolejny raz pochyliła się nad sprawą połączenia Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie

"Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego kolejny raz pochyliła się nad sprawą połączenia Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach za konieczne uznaje aktywne włączenie się władz miasta, dyrekcji i związków zawodowych obu szpitali oraz Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii w wypracowanie rozwiązania mającego na celu przede wszystkim dobro pacjentów, a także uwzględniającego w możliwie jak największym stopniu kwestie pracownicze” – czytamy w stanowisku WRDS z 28 lutego 2017 r., po pierwszym spotkaniu dotyczącym łączenia obu chorzowskich szpitali.

W międzyczasie nadzór prawny wojewody uchylił wcześniejszą uchwałę chorzowskiej Rady Miasta w sprawie połączenia obu placówek medycznych. NSZZ „Solidarność” z kolei zawnioskowało o kolejne spotkania, w ramach WRDS. Zarówno dla Centrum Pediatrii i Onkologii, jak i Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie najważniejszą kwestią do rozwiązania pozostaje co najmniej taki sam poziom świadczonych usług, finansowania i rozwoju. Ostatnim warunkiem jest zapewnienie miejsc pracy dla pracowników obu szpitali.

Podczas rozmów padła propozycja przejęcia chorzowskich placówek przez Śląski Uniwersytet Medyczny, co miałoby – zdaniem pomysłodawców – zagwarantować wszystkie zgłaszane przez obie załogi kryteria. Innym rozwiązaniem byłoby przekazanie oddziału neonatologii na umówiony czas (np. 4 lat) Zespołowi Szpitali Miejskich, co miałoby z kolei pomóc mu w otrzymaniu odpowiedniego stopnia referencyjności w zapowiadanej sieci szpitali.

Członkowie WRDS zaapelowali do władza Chorzowa oraz dyrekcji obu placówek o zorganizowanie, pod auspicjami Komisji Zdrowia chorzowskiej Rady Miasta, spotkania, na którym z jednej strony mają być gotowe konkretne alternatywne rozwiązania do połączenia szpitali. Z drugiej mają również określić zasady pracy pracowników, ich premiowania czy płatności dyżurów. Swoje symulacje powinien mieć gotowy też NFZ. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich szczegółów powinno udać się wypracować kompromis, dzięki któremu Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie – razem lub osobno – będą właściwie usytuowane w zapowiadanej sieci szpitali.

Stanowisko nr 18/1/2017