Opinie WRDS

Opinia stron nr 1/1/2016

w sprawie wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego