Skład WRDS

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

Strona samorządowa

 • Marszałek Województwa
 • Dwie wskazane przez marszałka osoby spośród przedstawicieli innych jst albo organizacji zrzeszających samorządy 
Strona pracowników
 • NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych 
Strona pracodawców
 • Konfederacja Lewiatan
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Pracodawcy RP
 • Business Centre Club
Strona rządowa
 • Wojewoda
 • Dwie wskazane przez wojewodę osoby

Powołanie do (odwołanie ze) składu: marszałek województwa na wniosek strony Uczestnictwo w pracach: osobiście

Częstotliwość spotkań (posiedzenia plenarne): 

 • W zależności od potrzeb 
 • Nie rzadziej niż raz na kwartał
Załączniki
Prezydium WRDS w Katowicach [206,7kB]
Skład WRDS w Katowicach [218,6kB]