W stronę połączenia PGG oraz KHW

fot. BP Witold Trólka
Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego związki zawodowe oraz zarządy Polskiej Grupy Górniczej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego uzgodniły nowy tekst porozumienia w sprawie połączenia obu spółek

„To porozumienie daje większe gwarancje w obszarze stabilności zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników obu spółek. Daje też szansę na to, że kopalnie, które w poprzedniej wersji porozumienia miały zakończyć wydobycie jeszcze w tym roku, będą mogły funkcjonować dłużej. Chodzi o kopalnie Śląsk i Wieczorek” – poinformował po zakończeniu obrad przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” i członek prezydium WRDS Dominik Kolorz.

Dzień wcześniej część central związkowych podpisała porozumienie w sprawie połączenia obu spółek. Na jego podstawie kopalnie Śląsk i Wieczorek do końca 2017 roku zakończą wydobycie i trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. „To osłabiło naszą pozycję negocjacyjną. Ale mimo wszystko podczas obrad WRDS udało się wprowadzić zapisy, dzięki którym mamy lepsze porozumienie. Dają one lepszą ochronę naszym pracownikom i jednocześnie w innych punktach zawarta jest możliwość przedłużenia funkcjonowania kopalń Śląsk i Wieczorek. Poprzednia wersja porozumienia podpisana przez część związków oznaczała definitywne zamknięcie tych kopalń z końcem roku” – podkreślił Piotr Bienek, wiceprzewodniczący „Solidarności” w KHW.

Zgodnie z porozumieniem pracownicy KHW przechodzą do PGG na system wynagrodzeń obowiązujący w Grupie. Do końca marca 2018 roku ma być wypracowany nowy układ zbiorowy w przedsiębiorstwie. W posiedzeniu WRDS brał udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

(źródło: NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego)