WRDS o NIT

Zdjęcie Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach pochyliła się nad rządowym pomysłem dotyczącym powołania do życia Narodowego Instytutu Technologicznego

Zebrani, a wśród nich Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz wiceprezes BCC i jednocześnie przewodniczący Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Rady Dialogu Społecznego Zbigniew Żurek oraz Jacek Męcina, członek RDS– zajęli się planowaną nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Mają się w niej znaleźć przejrzyste zasady finansowania poszczególnych WRDS. Dzisiaj rozbieżności są zbyt duże, niektóre Rady mają na cały rok do wydania raptem kilka tysięcy, co nie pozwala na zamówienie ani jednej ekspertyzy.

„Są takie rady, które są finansowane wspólnie przez wojewodę i marszałka, a są takie, których finanse nie pozwalają nawet na to, żeby zorganizować spotkanie, a co dopiero mówić o wyjeździe do Warszawy na jakieś szkolenie czy sfinansowaniu jakiejś ekspertyzy. Niektóre mają 5 tys. zł, a inne sto kilkadziesiąt tysięcy, więc to na pewno przekłada się na możliwości ich działania” – stwierdziła przewodnicząca Bochniarz.

Nowelizacja ustawy o RDS planowana jest na jesień. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ma w niej propozycji zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego. Każda z nich na roczne utrzymanie ma otrzymać po 200 tys. zł.

Podczas roboczej części spotkania skoncentrowano się na problematyce kształcenia zawodowego, o co wnioskował Związek Rzemiosła Polskiego oraz na zaopiniowaniu idei powołania do życia Narodowego Instytutu Technologicznego. Projekt ustawy zakłada włączenie wojewódzkich instytutów badawczych do narodowego podmiotu, który ma decydować o ich finansowaniu. Zdaniem części członków WRDS w Katowicach to kolejny element postępującej centralizacji kraju, kosztem samorządu terytorialnego.

„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach wyraża zaniepokojenie szkicowością rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o NIT, zwłaszcza w zakresie zapisów dotyczących organizacji NIT i gospodarki finansowej NIT, co w szczególności może się odbić negatywnie na instytutach badawczych działających na terenie województwa śląskiego. Województwa Rada Dialogu Społecznego w Katowicach uważa za konieczne bardzo wnikliwe przeanalizowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego krytycznych uwag, które napłynęły w okresie opiniowania i konsultacji społecznych” – czytamy w przyjętym przez WRDS w Katowicach stanowisku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie