Wrześniowe posiedzenie prezydium WRDS

Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ
Sytuacja w ArcelorMittal Poland oraz systemowe wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych były głównymi tematami wrześniowego posiedzenia prezydium WRDS

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem marszałka Wojciecha Saługi podjęło temat działalności ArcelorMittal Poland SA na wniosek strony pracowniczej. Związki zawodowe zwróciły się z prośbą o zajęcie się kwestiami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy w placówkach koncernu. Jeszcze w lipcu marszałek Saługa wystosował pismo do zarządu firmy z prośbą o wyjaśnienia. Podczas spotkania przedstawił odpowiedź przedstawicieli Zarządu, podkreślając że strony podjęły rozmowy i dialog między stroną pracowników a pracodawcą trwa. 

Kolejnym punktem obrad był brak systemowego wsparcia opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi, na który zwrócili uwagę przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Chorzowa w korespondencji do WRDS. Prosząc o wsparcie WRDS, przedstawiciele PSONI wskazywali na nieuregulowanie statusu placówek, które opiekują się niepełnosprawnymi, którzy ukończyli 24 lata, a co za tym idzie problemy z finansowaniem działalności ośrodków, z zapewnianiem środków niezbędnych do funkcjonowania i sprawowania właściwej opieki.  Marszałek Wojciech Saługa podkreślał, że jest to kwestia niezwykle istotna, którą należy traktować poważnie i odpowiedzialnie. Zaproponowano wizytę w prowadzonym przez PSONI ośrodku i podjęcie rozmów w sprawie potrzeb dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Podczas posiedzenia prezydium ponownie wrócono też do tematu nadwykonań, którym poświęcone było czerwcowe spotkanie plenarne WRDS. Ustalono wtedy, że przedstawiciele WRDS podejmą się mediacji między NFZ a szpitalami, prowadzonymi przez Województwo Śląskie, pozostającymi w sporze sądowym wskutek niepodpisanych ugód. Od czerwca br. zespół mediacyjny WRDS oczekuje jednak na wyznaczenie terminu spotkania przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacynę.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas prezydium były kwestie dotyczące polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Marszałek Wojciech Saługa podkreślał, że blackout i braki w dostawie prądu są realnym zagrożeniem, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla gospodarki oraz bezpieczeństwa całego kraju. Przypominał o planowanych projektach wsparcia unijnego dla regionów powęglowych, które w jego opinii, należy jak najlepiej wykorzystać. Zaapelował do strony rządowej i partnerów społecznych o wsparcie działań i kluczowych inwestycji energetycznych. W Polsce nieustannie stoimy przed zagrożeniem brakiem prądu. Dlatego potrzebujemy współpracy i wsparcia na każdym poziomie – związków, zarządów, rządu i samorządu. Bez takiego współdziałania czeka nas katastrofa energetyczna – zwracał uwagę marszałek Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ