Co dalej z KWK Makoszowy?

 Zdjęcie Zdjęcie
Sytuacji w kopalni Makoszowy poświęcone było spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Podczas trwającego niemal trzy godziny spotkania padło szereg pytań dotyczących nie tylko kopalni Makoszowy, ale także planów i przyszłości branży górniczej w Polsce. Związkowcy obecni na spotkaniu pytali przedstawicieli strony rządowej także o realizację porozumień zawartych w styczniu 2015 roku pomiędzy górniczymi związkami a rządem. W spotkaniu, obok członków Rady, uczestniczyli także Anna Margis z Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii, Marek Tokarz – prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Janusz Olszewski – prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz dyrekcja i reprezentanci związków zawodowych z kopalni Makoszowy. W efekcie rozmów członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego postanowili wystosować wniosek do Krajowej Rady Dialogu Społecznego, by ta zajęła się na swoim posiedzeniem problemem kopalni.

Kopalnia Makoszowy od 1 maja br. znajduje się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, która ogłosiła przetarg na jej sprzedaż. Obciążeniem przy poszukiwaniu inwestora może być pomoc publiczna w formie dopłat do strat produkcyjnych, z których korzysta kopalnia, a które powinien zwrócić potencjalny inwestor. W kopalni pracuje obecnie ok. 1300 osób, część odeszła z pracy, korzystając z osłon socjalnych przewidzianych w tzw. ustawie górniczej – które także powinny zostać zwrócone. Zgodnie z unijnymi wytycznymi taka pomoc będzie możliwa tylko do końca 2018 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie