Dialog o zdrowiu

 Zdjęcie Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Zespół Problemowy ds. ochrony zdrowia spotkały się na wspólnych obradach

Dyskusję zdominowały problemy funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Szpital boryka się m.in. z problemem kontraktowania świadczeń medycznych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Dyrekcja szpitala poinformowała, że 14 marca uruchomiono ponownie prace Oddziału Chorób Wewnętrznych. Działalność oddziału została zawieszona na sześć tygodni ze względu na brak obsady kadry internistycznej. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji były kwestie finansowe, które stanowią duży problem dla placówki. Przewodniczący Dominik Kolorz zaproponował ze strony WRDS misję dobrej woli, która pomoże w wypracowaniu kompromisowych rozwiązań dla powstałych w placówce problemów.

W trakcie spotkania strona pracodawców przedstawiła katalog spraw, którymi powinna zająć się WRDS, a których rozwiązanie może poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o godny poród kobiety, kooperację z placówkami niepublicznymi, mapowanie potrzeb zdrowotnych, prawo pracy a wykonywanie zawodu lekarza, funkcjonowanie SOR-ów, przebudowę systemu ratownictwa medycznego, politykę zdrowotną oraz dostępność do opieki medycznej.Ustalono, że rozwiązaniem tych systemowych problemów zajmie się zespół ds. ochrony zdrowia, który do końca maja przedstawi je WRDS w formie projektów stanowisk.

Podczas spotkania rozmawiano także na temat wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego, który nie został objęty Rozporządzeniami Ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 roku i 14 października 2015 r., zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, a także na temat struktury państwowej inspekcji sanitarnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie