O systemie ochrony zdrowia – z zaangażowaniem i kontrowersyjnie

 Zdjęcie Zdjęcie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego posiedzenie plenarne 4 czerwca 2018 r. poświęciła w całości kwestiom z zakresu ochrony zdrowia

Spotkanie koncentrowało się wokół problemów placówek medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. Poświęcone było trzem podstawowym problemom: poziomowi finansowania nadwykonań przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach; zagrożeniom dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych, nadzorowanych przez samorząd wojewódzki, których nie objął system finansowania w ramach tzw. sieci szpitali oraz poziomowi finansowania w województwie śląskim takich świadczeń, jak opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Cztery szpitale nadal czekają na pieniądze za nadwykonania: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Szpital Specjalistyczny nr 5 w Chorzowie, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W przypadku tych jednostek finansowanie nadwykonań kształtuje się na poziomie 68 proc. W związku z czym szpitale te zdecydowały się na dochodzenie należnych im środków na drodze sądowej.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego podkreślił, że w drodze negocjacji z NFZ ustalono sumę, do której nikt nie ma zastrzeżeń. To łącznie 14 mln zł. Niestety, jak zauważył, kwota ta jest obecnie zablokowana do momentu rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego kwoty spornej kolejnych 6,5 mln zł. „Zablokowane, z czego warto sobie zdawać sprawę, na okres 2 – 3 lat. W tym okresie te szpitale nie będą miały innego wyjścia, jak zadłużanie się przez zaciąganie kredytów” – stwierdził.

Przedstawiciele śląskiego oddziału NFZ poinformowali, że poprzedni rok był wyjątkowy dla polskiej służby zdrowia. Powstały i zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, odnotowano wzrost wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia.

„Za 9 pierwszych miesięcy 2017 roku zapłaciliśmy 14 marszałkowym szpitalom ponad 13,5 mln zł za wykonane świadczenia. Najwięcej, bo przeszło 4,2 mln zł, trafiło do Katowickiego Centrum Onkologicznego. Z kolei 1,196 mln zł znalazło się na koncie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu” – wyliczała Ewa Kabza, zastępca dyrektora śląskiego NFZ ds. ekonomiczno-finansowych.

Reprezentanci sosnowieckiej placówki przekonywali, że NFZ nie może być zaskoczony ich sytuacją, o której był na bieżąco informowany.

„Niech fakty mówią za siebie. W ciągu ostatnich 10 lat pisaliśmy do NFZ 728 razy. W sprawie kontraktów, ryczałtów, ugód. Łącznie na kwotę ponad 256 mln zł. Otrzymaliśmy przeszło 40 mln zł – wyjaśniła Iwona Łobejko, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

Podczas spotkania omawiano również trudną sytuację oddziałów szpitalnych, których nie objął system finansowania w ramach tzw. sieci szpitali, co skutkuje brakiem stabilnego funkcjonowania tych oddziałów w dłuższej perspektywie. Jako egzemplifikacja takiego stanu rzeczy posłużył kazus oddziału reumatologicznego w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, czy oddziałów intensywnej opieki medycznej, gdzie aneksowano ich funkcjonowanie do 30 czerwca br.   

W sprawie wyceny świadczeń psychiatrycznych, gdzie zwrócono uwagę na dysproporcję wyceny tego samego rodzaju świadczeń pomiędzy województwem śląskim i mazowieckim, na korzyść ostatniego, reprezentanci NFZ poinformowali o mających nastąpić  po 1 lipca zmianach. Wtedy ma następować równanie poziomu wycen punktów świadczeń psychiatrycznych do średniej krajowej.

Podczas obrad Rady, Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” zaproponował podjęcie przez WRDS mediacji między szpitalami, które nie podpisały ugód w sprawie finansowania nadwykonań a NFZ. „Każde rozwiązanie jest lepsze niż batalia sądowa – zachęcam obie strony sporu do podjęcia jeszcze raz negocjacji” – powiedział.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, po burzliwej dyskusji nad wcześniej przygotowanymi projektami stanowisk, przyjęła zamiast stanowisk, trzy opinie dotyczące omawianych kwestii.