Opinia stron nr 1/1/2016

w sprawie wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego

Opinia nr 1/1/2016
STRON: związkowej, rządowej oraz Związku Rzemiosła Polskiego
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z 30 maja 2016 r.

w sprawie
wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zwraca się do samorządu województwa śląskiego o wstrzymanie działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek służby zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa.

Wobec zapowiedzi ministra zdrowia, dotyczących zmian prawnych, które istotnie mogą wpłynąć na organizację całego systemu służby zdrowia, w ocenie Rady, zmiana struktury właścicielskiej jednostek służby zdrowia powinna zostać wstrzymana co najmniej do września bieżącego roku.

Dominik Kolorz

Przewodniczący

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach