Opinie WRDS

Opinia WRDS nr 5/3/2018

w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie województwa śląskiego

Opinia WRDS nr 4/2/2018

w sprawie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych  podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Województwo Śląskie, nieobjętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach tzw. sieci szpitaliOpinia stron nr 1/1/2016

w sprawie wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego