Prezydium WRDS w Katowicach

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Podczas dzisiejszych obrad poruszono kwestie sytuacji w PKM Jastrzębie oraz rozwiązań systemowych dotyczących smogu

O obecnej sytuacji w PKM Jastrzębie członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach mieli okazje dowiedzieć się od samych pracowników na jednym z ostatnich posiedzeń. Wtedy Rada obiecała pomoc. Obowiązujące umowy pod lupę wzięli byli przewodniczący WRDS Marek Zychla i Dominik Kolorz.

„Jest kilka sposobów na rozwiązanie dotychczasowej umowy w PKM Jastrzębie. Są one jednak obarczone ryzykiem prawnym” – stwierdził Dominik Kolorz.

„Niezbędne byłoby zaangażowanie w cały proces władz miasta Jastrzębie-Zdrój” – dodał Marek Zychla.

Zgodnie z tą sugestią na kolejne posiedzenie prezydium WRDS w Katowicach mają być zaproszeni włodarze Jastrzębia-Zdroju.

Kolejnym punktem obrad były kwestie związane ze smogiem i walką o czyste powietrze.

Prezydium nawiązało w ten sposób do tematyki ostatnich obrad plenarnych Rady, podkreślając, że cały czas brakuje w tym obszarze rozwiązań systemowych.

„Najpierw rząd nie chciał się smogiem zająć w ogóle. Zmienił zdanie dopiero po aktywności samych samorządów i presji społecznej. Teraz do konsultacji społecznych trafił program „Stop smog”, ale dalej piłka leży po stronie rządu” – mówi marszałek Wojciech Saługa, obecnie przewodniczący WRDS w Katowicach.

Ze względu na wagę problematyki  ochrony jakości powietrza i jego znaczenia dla zdrowia mieszkańców województwa, nie wykluczono, że zagadnienia związane z działaniami na rzecz poprawy jego jakości nadal będą stanowiły przedmiot prac Rady.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak