Przyszłość regionu i Program dla Śląska

Program dla Śląska - logo Program dla Śląska - logo
O realizacji Programu dla Śląska i jego wpływie na przyszłość regionu debatowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach

Podczas grudniowego posiedzenia WRDS zrelacjonowano stopień zaawansowania projektów zawartych w Programie dla Śląska. Przedstawiono także wysokość środków finansowych zaangażowanych w jego wykonanie. Podczas dyskusji odnoszono się również do perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu oraz konsekwencji, które niesie on za sobą dla przyszłości województwa śląskiego i kierunków rozwoju jego gospodarki.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji Programu. Strony WRDS reprezentujące pracowników oraz pracodawców postanowiły o przygotowaniu w tej kwestii swego stanowiska, postulującego m. in. wznowienie prac nad realizacją projektów inwestycyjnych. Wskutek tej decyzji, 7 stycznia 2021 r. strony pracowników i pracodawców WRDS przyjęły stanowisko w sprawie Programu dla Śląska.

Załączniki
Stanowisko nr 3/1/2021 stron pracowników i pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach [PDF 199,1kB]