Rada Dialogu Społecznego na rzecz wzmocnienia hutnictwa

 Zdjęcie Zdjęcie
Kolejny raz obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach

Dzisiejsze spotkanie stanowiło kontynuację obrad z 11 lutego 2016 r. i poświęcone było problemom przedsiębiorstw energochłonnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego.

Rada jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, zawierające również propozycje zmian legislacyjnych wzmacniających międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce. Stanowisko to zostało przekazane Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie w celu zainicjowania prac legislacyjnych.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach powołała również zespół problemowy ds. ochrony zdrowia. Do zadań zespołu należeć będzie m. in. analiza sytuacji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim oraz diagnoza najważniejszych problemów w ochronie zdrowia, a także wypracowanie rekomendacji w stosunku do systemu ochrony zdrowia.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie