Stanowisko nr 18/2/2017

W sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Stanowisko nr 18/2/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach
z 6 marca 2017 r.
 
w sprawie
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Załączniki
Stanowisko nr 18/2/2017 [PDF 310,3kB]
Załącznik 1 - Uwagi zgłoszone przez JSW KOKS SA [PDF 584,1kB]
Załącznik 2 - Uwagi zgłoszone przez Regon Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” [PDF 148,6kB]