Zespół problemowy WRDS ds. edukacji

Zespół problemowy WRDS
do spraw edukacji 

Strona rządowa:

  • Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty
  • Anna Kij Dyrektor Wydziału Jakości Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach

Strona samorządowa:

  • Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • Dariusz Wilczak Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Strona związkowa:

  • Lesław Ordon Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
  • Tomasz Szymankiewicz Przewodniczący Związku Nauczycielskiego WZZ Solidarność Oświata

Strona pracodawców:

  • Dariusz Jadczyk Prezes Częstochowskiego Związku Pracodawców Prywatnych Konfederacja Lewiatan
  • Edmund Kubeczka Przedstawiciel Pracodawców RP

Uchwała nr 14/4/2017 w sprawie powołania zespołu problemowego ds. edukacji