Zespół WRDS ds. rozwoju dialogu społecznego

Zespół problemowy WRDS w Katowicach
ds. rozwoju dialogu społecznego

Strona rządowa:

  • Krzysztof Nowak - Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Strona samorządowa:

  • Jacek Brzezinka - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Strona związkowa:

  • Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
  • Wacław Czerkawski - Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
  • Robert Sobota - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

Strona pracodawców:

  • Marek Zychla - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
  • Eugeniusz Budniok - Kanclerz Loży Katowickiej BCC
  • Jan Witkowski - Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Jan Małecki - Dyrektor Biura Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Uchwała nr 12/2/2017 WRDS w sprawie powołania Zespołu