WRDS o zmianach w regulacjach zamówień publicznych

 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
Lipcowe posiedzenie pod znakiem zamówień publicznych dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi, dotyczącym wprowadzenia zmian w regulacjach zamówień publicznych ułatwiających dostęp do realizacji zamówień przez rodzime firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcone było lipcowe posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Tematyka podjęta została na wniosek Andrzeja Romańczuk-Fiedorowicza, wiceprzewodniczącego WRDS ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Proponując to zagadnienie wnioskodawca wyjaśniał, że chodzi o kwestie dostępności zamówień o wartości do 5 mln euro w pierwszej kolejności dla polskich firm, na wzór regulacji niemieckich, według których w postępowaniach o zamówienia publiczne do wysokości 5 mln euro uprzywilejowane są firmy niemieckie.

W roli eksperta wystąpił Janusz Bińkowski, Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który nakreślił szerszy kontekst poruszanej tematyki.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się także Kazimierz Karolczak - przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Dariusz Ptaś - dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Alodia Urbańczyk - ekspert ze strony Pracodawców RP.

Członkowie WRDS postanowili kontynuować rozpoczętą 12 lipca dyskusję na jednym z kolejnych posiedzeń po wakacjach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS