WRDS o integracji aktywów ciepłowniczych

 Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Pierwsze tegoroczne spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a jednocześnie pierwsze posiedzenie pod przewodnictwem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka jako przedstawiciela strony rządowej

Wojewoda funkcję przewodniczącego WRDS objął 11 stycznia i zgodnie z przyjętą zasadą naprzemienności będzie ją pełnił przez najbliższy rok.

Obrady koncentrowały się na możliwościach integracji aktywów ciepłowniczych w województwie śląskim i stworzeniu efektu synergii energii cieplnej w województwie, tematyce zaproponowanej przez Dominika Kolorza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Wiceprzewodniczącego WRDS.

Zagadnienie stanowiące przedmiot obrad Rady znalazło się w Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju Województwa Śląskiego, wypracowanym i przyjętym na forum WRDS. Porozumienie podpisane zostało 14 grudnia 2016 roku jako regionalny wkład do opracowywanej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu dla Śląska.

W posiedzeniu oprócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele rządu: Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (zdalnie) i Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (zdalnie), oraz - także zdalnie - Grzegorz Tobolczyk, dyrektor departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska; Łukasz Ciołko, zastępca dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo – Energetycznych Ministerstwa Aktywów Państwowych i Michał Rospędek, zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa i Hutnictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również przedstawiciele elektrociepłowni i zakładów energetyki cieplnej z województwa śląskiego oraz osoby zgłoszone do uczestnictwa przez strony WRDS w roli ekspertów.

Efektem dyskusji będzie stanowisko przygotowane przez stronę wnioskodawcy, które po konsultacjach zostanie poddane pod głosowanie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W części organizacyjnej poruszono m.in. propozycje tematów zgłoszonych przez członków WRDS mogących stanowić przedmiot prac Rady w bieżącym roku, informacja dotycząca zespołów problemowych WRDS oraz ustalenie tematyki kolejnego posiedzenia plenarnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS