Wiadomości


Opłata mocowa i przemysł motoryzacyjny

O wpływie opłaty mocowej na przemysł energochłonny oraz skutkach kryzysu gospodarczego w przemyśle motoryzacyjnym rozmawiano podczas lipcowych obrad plenarnych Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach, zorganizowanych w formie wideokonferencji

WRDS w czasach epidemii

fot. UMWS
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach podejmuje wyzwania tego trudnego dla nas wszystkich czasu. W okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie brakuje, a wręcz przybywa zagadnień dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionuWojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców

 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców
W Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Tym razem obrady zostały poświęcone problematyce procedur umożliwiających zatrudnianie cudzoziemców w województwie śląskim. Obradom przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.