Wiadomości

2018-04-17

Kondolencje Przewodniczącego WRDS

Zmarła Henryka Stachańczyk


2018-04-04

Prezydium WRDS w Katowicach

Podczas dzisiejszych obrad poruszono kwestie sytuacji w PKM Jastrzębie oraz rozwiązań systemowych dotyczących smogu


2018-03-12

Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia

Blisko dwa lata temu Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Niestety, od tego czasu niewiele się w tej mierze zmieniło