Wiadomości

2022-02-11

Nielegalne składowiska odpadów tematem posiedzenia WRDS

Pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach


2022-02-01

Spotkania prekonsultacyjne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Od 7 do 11 lutego br. zapraszamy na spotkania robocze przed otwartymi konsultacjami społecznymi


2021-12-20

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach o edukacji i nauce

WRDS o utworzeniu międzyuczelnianego Centrum Badań i Rozwoju Technologii oraz międzyuczelnianego programu studiów medycznych