Skład WRDS w Katowicach

Skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

STRONA RZĄDOWA:

 • Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski (wiceprzewodniczący WRDS)
 • Jan Chrząszcz I Wicewojewoda śląski
 • Mariusz Trepka II Wicewojewoda Śląski

STRONA SAMORZĄDOWA:

 • Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
 • Arkadiusz Chęciński Prezydent Sosnowca
 • Mieczysław Kieca Prezydent Wodzisławia Śląskiego

STRONA PRACOWNIKÓW:

 • NSZZ "Solidarność"
  • Dominik Kolorz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Piotr Nowak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Marek Bogusz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność"
  • Jacek Strączyński Przewodniczący Zarządu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Henryk Moskwa Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Wacław Czerkawski Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
  • Jarosław Gałka Przewodniczący Federacji MNSZZ Pracowników JSW Koks SA
 • Forum Związków Zawodowych
  • Krzysztof Stefanek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Michał Szczęśniak Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego
  • Wojciech Kulej Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
  • Robert Sobota Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
STRONA PRACODAWCÓW:
 • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Jan Klimek Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Zbigniew Wawrzak Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Ryszard Genge Izba Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Pracodawcy RP
  • Andrzej Węglarz Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Roman Urbańczyk Prezes Zarządu KZK GOP
  • Łukasz Borecki Pełnomocnik Zarządu JSW KOKS SA ds.. Społeczno-Pracowniczych
 • Konfederacja Lewiatan
  • Andrzej Piętka Dyrektor HR FCA Poland SA (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych
  • Dariusz Jadczyk Przewodniczący Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
 • Business Centre Club
  • Eugeniusz Budniok Kanclerz Loży Katowickiej BCC (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA
  • Przemysław Małecki Grupa Marat