Skład WRDS w Katowicach

Skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

STRONA RZĄDOWA:

  • Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Jan Chrząszcz I Wicewojewoda śląski
  • Piotr Kołodziejczyk

STRONA SAMORZĄDOWA:

  • Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego (przewodniczący WRDS)
  • Arkadiusz Chęciński Prezydent Sosnowca
  • Mieczysław Kieca Prezydent Wodzisławia Śląskiego

STRONA PRACOWNIKÓW:

  • NSZZ "Solidarność"
    • Dominik Kolorz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Piotr Nowak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
    • Marek Bogusz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność"
    • Jacek Strączyński Przewodniczący Zarządu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
    • Wacław Czerkawski Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Marek Fabryczny Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mysłowicach
    • Małgorzata Jarczyk Związek Zawodowy Skarbowców
    • Jarosław Gałka Przewodniczący Federacji MNSZZ Pracowników JSW Koks SA
  • Forum Związków Zawodowych
    • Krzysztof Stefanek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Michał Szczęśniak Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego
    • Piotr Serafin Forum Związków Zawodowych
    • Robert Sobota Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
STRONA PRACODAWCÓW:
  • Związek Rzemiosła Polskiego
    • Jan Klimek Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Zbigniew Wawrzak Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
    • Ryszard Genge Izba Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Pracodawcy RP
    • Andrzej Węglarz Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Roman Urbańczyk Prezes Zarządu KZK GOP
    • Łukasz Borecki Pełnomocnik Zarządu JSW KOKS SA ds. Społeczno-Pracowniczych
  • Konfederacja Lewiatan
    • Andrzej Piętka Dyrektor HR FCA Poland SA (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych
    • Dariusz Jadczyk Przewodniczący Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
  • Business Centre Club
    • Eugeniusz Budniok Kanclerz Loży Katowickiej BCC (wiceprzewodniczący WRDS)
    • Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA
    • Przemysław Małecki Grupa Marat