Stanowiska WRDS

Stanowisko nr 18/2/2017

W sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Stanowisko nr 17/1/2017

W sprawie inicjatywy połączenia SP ZOZ Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego w Chorzowie z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie

Stanowisko nr 14/14/2016

W sprawie zwiększenia środków finansowych z rezerwy budżetowej na rewitalizację w Sosnowcu dzielnicy Kazimierz Górniczy po zamknięciu kopalni „Kazimierz- Juliusz”

Stanowisko nr 8/8/2016

W sprawie nieuzasadnionego różnicowania niektórych pracowników samorządowych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Stanowisko nr 6/6/2016

W sprawie problemów funkcjonowania firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tej grupy przedsiębiorców

Stanowisko nr 3/3/2016

W sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych, w ramach dotacji celowej, na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Stanowisko nr 2/2/2016

W sprawie problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego

Stanowisko nr 1/1/2016

w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego