Uchwały WRDS

Uchwała nr 17/3/2018

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do składu Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”

Uchwała nr 16/2/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

Uchwała nr 15/1/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia


Uchwała nr 13/3/2017

W sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Uchwała Nr 8/8/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska


Uchwała Nr 7/7/2016

sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia
Uchwała Nr 4/4/2016

W sprawie zatwierdzenia harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwsze półrocze 2016 roku