WRDS o rynku mocy

Plik Plik

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

WRDS o rynku mocy Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wzięli udział – w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – w dyskusji dotyczącej rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem hutnictwa.

Zanim rozpoczęła się rozmowa na temat uwarunkowań polskiego hutnictwa i jego szans w starciu z międzynarodową konkurencją, wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapoznał zebranych ze specjalną prezentacją, w której przedstawił projekt uchwały o rynku mocy w Polsce.

„Taki regulacje kilkanaście lat temu wprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Nie tak dawno w Wielkiej Brytanii i Francji, a zaawansowane prace trwają we Włoszech. Teraz czas na Polskę” – rekomendował członek rządu proponowane zmiany w przepisach.

W połowie maja projekt uchwały o rynku mocy przyjął Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Rząd pochylił się i zaaprobował go 30 czerwca. Obecnie dokument jest w Sejmie i czeka na pierwsze czytanie. Proponowane przepisy zmieniają polski rynek energetyczny z jedno- do dwutowarowego, w którym towarem jest zarówno energia elektryczna, jak i sama moc.

„Analizy i badania nie pozostawiają złudzeń. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na moc, tak jak i obawy o kryzys energetyczny w naszym kraju. Nie możemy dłużej czekać. Musimy działać” – apelował Tobiszowski.

Strach o energetyczną przyszłość nie dotyczy tylko Polski. Komisja Europejska pod tym względem przebadała dane z kilkunastu państw członkowskich. 88 proc. odpowiedzi wskazało, że w ostatnich pięciu latach nie było kłopotów z dostawą energii, jednak w 69 proc. takich przypadków przyznano, że takie problemy mogą się pojawić w ciągu najbliższych kilku lat.

Odpowiedzią na te identyfikowane zagrożenia ma być uchwała o rynku mocy, która wprowadza m.in. tzw. umowy mocowe zawierane w przypadku nowych urządzeń na 15 lat, w przypadku modernizowanych – na 5 lat i wszystkie inne – na rok lub kwartał. Stała opłata zaś dla gospodarstw domowych zależeć będzie od rzeczywistego zużycia.

„To trudna ustawa, ale też konieczna do zachowania suwerenności energetycznej” – skomentował Dominik Kolorz, wiceprzewodniczący WRDS w Katowicach, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności. – „Apeluję jednak o wprowadzenie do tych przepisów punktów, o które wcześniej wnosiła Rada Dialogu Społecznego, w tym system ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych i najuboższych odbiorców indywidualnych”.

O wprowadzeniu do projektu ustawy o rynku mocy w Polsce niezbędnych, dodatkowych zapisów mówił także w swojej prezentacji Stefan Dzienniak, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

„Polska i Czechy to jedyne kraje Unii Europejskiej, które więcej konsumują wyrobów stalowych niż produkują. Co więcej: wszystkie prognozy i analizy na lata 2017-2021 wskazują jednoznacznie, że zużycie wyrobów stalowych nadal będzie rosło” – argumentował. Przedstawiono także zabranym główne punkty analizy pt. „Wpływ sektora energochłonnego na gospodarkę Polski w 2016 r.”. Z zaprezentowanych danych wynika, że przemysł energochłonny w naszym kraju (na który składa się górnictwo i wydobycie, przemysł chemiczny, lekki, metalowy i spożywczy) to w sumie 1,3 mln pracujących (8,3 proc. ogółem pracujących w Polsce).

„To, że pewne konkretne zapisy nie znalazły się jeszcze w projekcie uchwały, nie znaczy, że nie będą do niej rekomendowane” – stwierdził Grzegorz Tobiszowski, sugerując możliwe modyfikacje w obecnym projekcie uchwały o rynku mocy w Polsce.

„Jak na razie brak informacji o działaniach Ministerstwa Energii w tej kwestii. Tak jak brak rezultatów od czasu kwietniowego posiedzenia i przyjęcia stanowiska przez Radę Dialogu Społecznego” – skomentował Stefan Dzienniak.

Na koniec posiedzenia WRDS w Katowicach przyjęto stanowisko, w którym przypomniano argumenty ze stanowiska RDS – m.in. o systemie ulg.

„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach podkreśla, że problem niekorzystnej struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce dotyczy nie tylko hutnictwa w Polsce, ale także innych – kluczowych dla polskiej gospodarki – sektorów energochłonnych. Fakt ten znalazł wyraz w samej treści uchwały RDS, która wyraźnie wskazuje, że w zakresie problemów struktury kosztów energii elektrycznej przedstawione w treści uchwały RDS kierunki rozwiązań wspierać będą konkurencyjność zarówno hutnictwa, jak i innych kluczowych dla polskiej gospodarki sektorów energochłonnych” – czytamy w przyjętym stanowisku WRDS w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Linki do stron zewnętrznych
Stanowisko nr 22/6/2017