Kontakt

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
J. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 380, wrds@slaskie.pl