Kontakt

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
J. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 355, dialog@slaskie.pl
pokój 365, piętro II.

Pracownicy Biura:

  • Magdalena Stolorz-Świerk (sekretarz WRDS)
  • Robert Wośko