Kontakt

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pok. 4.46
tel. +48 32 77 40 385
wrds@slaskie.pl