Przewodniczący WRDS

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  • Wybierany z grona członków WRDS – naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców wskazany przez daną stronę, marszałek województwa oraz wojewoda.
  • Kolejność przewodniczenia została ustalona przez strony WRDS na pierwszym posiedzeniu Rady.
  • Przewodniczy Prezydium i obradom plenarnym WRDS.
  • Zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z przewodniczących WRDS.
  • Kadencja: 1 rok liczony od pierwszego posiedzenia WRDS (11 stycznia 2016 r.).Jan Klimek

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2021 – 10.01.2022)


Marek Zychla

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2017 – 10.01.2018)


Dominik Kolorz

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja od 11 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r.)