Jakub Chełstowski

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2022 – 10.01.2023)

Marszałek Województwa 6 kadencji

Więcej na stronie Jakub Chełstowski