Jakub Chełstowski

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 21.11.2018 – 10.01.2019)

Marszałek Województwa 6 kadencji

Więcej na stronie Jakub Chełstowski