Jarosław Wieczorek

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2019 – 10.01.2020)

Wojewoda śląski