Obradowało Prezydium WRDS

Pod przewodnictwem Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego, który w 2018 roku kieruje pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, 21 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady.

W znacznej mierze spotkanie poświęcone było kwestiom organizacyjnym dotyczącym prac Rady. Ustalono m.in. tematykę obrad plenarnych na najbliższe miesiące, a także omówiono proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radach Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Z inspiracji przedstawicieli Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” dyskutowano również nad projektowanymi przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki rozwiązaniami reformy szkolnictwa wyższego oraz możliwymi ich konsekwencjami dla uczelni wyższych, zwłaszcza z terenu województwa śląskiego.

Na wniosek Dominika Kolorza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Wojciech Saługa Przewodniczący WRDS podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Prezydium WRDS 1 marca 2018 r., w sprawie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, w perspektywie zagrożenia strajkiem generalnym, zapowiadanym przez pracowników przedsiębiorstwa.