Opinie stron WRDS

Opinia nr 1/1/2016

W sprawie wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego