Prezydium WRDS w Katowicach

Prezydium
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Strona rządowa:

  • Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

Strona samorządowa:

  • Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego

Strona pracowników:

  • Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Wacław Czerkawski - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego
  • Krzysztof Stefanek - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

Strona pracodawców:

  • Jan Klimek - Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – Związek Rzemiosła Polskiego
  • Andrzej Węglarz - Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego – Pracodawcy RP
  • Andrzej Piętka - Konfederacja Lewiatan
  • Eugeniusz Budniok - Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club
  • Mariusz Jas - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców