Prezydium WRDS w Katowicach

Prezydium
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Strona rządowa:

 • Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski

Strona samorządowa:

 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego

Strona pracowników:

 • Dominik Kolorz, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
 • Wacław Czerkawski, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego
 • Jacek Zając, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

Strona pracodawców:

 • Jan Klimek, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – Związek Rzemiosła Polskiego
 • Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Konfederacja Lewiatan
 • Eugeniusz Budniok, Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club
 • Andrzej Węglarz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego – Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Janusz Karwot – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej