Prezydium WRDS obradowało w formie wideokonferencji

 graf. UMWS graf. UMWS
Obrady poświęcone były sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego

W spotkaniu, prócz członków Prezydium WRDS, uczestniczyli: pani Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim oraz pan Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Prac w Katowicach. 

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził Prezydium WRDS w tematykę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz wyjaśnił rolę Samorządu Województwa w mechanizmach ubiegania się o wsparcie oferowane przez Fundusz. Pani dyrektor Stefania Koczar-Sikora zrelacjonowała Prezydium WRDS stan prac nad  zagadnieniami związanymi ze sprawiedliwą transformacją społeczno-gospodarczą województwa śląskiego. Podczas spotkania pani Dyrektor podkreśliła, że Województwo Śląskie rozpoczęło właśnie kluczowy etap prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji, warunkującym skorzystanie przez region ze środków nowego unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę, zgodnie z intencją Samorządu Województwa, na kwestię włączenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w konsultacje i pracę nad kierunkami działań, planowanymi do ujęcia  w ww. dokumencie. 

Prezydium WRDS miało również okazję zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy, którą przedstawił  pan Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaznajamiając uczestników spotkania z  najistotniejszymi  danymi w tym obszarze.

Załączniki
Śląski Pakiet dla Gospodarki [PDF 1,7MB]
Fundusz sprawiedliwej transformacji [PDF 1,2MB]