Skład WRDS w Katowicach

Skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

STRONA RZĄDOWA:

 • Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski (wiceprzewodniczący WRDS)
 • Jan Chrząszcz, I Wicewojewoda Śląski
 • Robert Magdziarz, II Wicewojewoda Śląski

STRONA SAMORZĄDOWA:

 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
 • Mariusz Skiba, Wiceprezydent Katowic
 • Agnieszka Bożek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

STRONA PRACOWNIKÓW:

 • NSZZ "Solidarność"
  • Dominik Kolorz, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Piotr Nowak, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Marek Bogusz, Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność"
  • Jacek Strączyński, Przewodniczący Zarządu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Halina Cierpiał, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"
  • Stanisław Kołodziejczyk, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Wacław Czerkawski, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Marek Fabryczny, Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mysłowicach
  • Jarosław Gałka, Przewodniczący Federacji MNSZZ Pracowników JSW Koks SA
  • Beata Twardowska, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników w Katowickim Centrum Onkologii
  • Marcin Grzybowski, członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Przewodniczący MOZ OPZZ Pracowników Nexteer Automotive Poland sp. z o. o.
  • Tomasz Blukacz, Przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie
 • Forum Związków Zawodowych
  • Krzysztof Stefanek, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Michał Szczęśniak, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego
  • Piotr Serafin, Forum Związków Zawodowych
  • Robert Sobota, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
  • Iwona Borchulska, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Śląskiego
  • Dariusz Czech, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ Solidarność 80

STRONA PRACODAWCÓW:

 • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (przewodniczący WRDS)
  • Zbigniew Wawrzak, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Ryszard Genge, Izba Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Pracodawcy RP
  • Roman Urbańczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o. o.
 • Konfederacja Lewiatan
  • Andrzej Piętka, Dyrektor HR FCA Poland SA (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych
  • Dariusz Jadczyk, Przewodniczący Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
 • Business Centre Club
  • Eugeniusz Budniok, Kanclerz Loży Katowickiej BCC (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Przemysław Małecki, Grupa Marat
  • Tomasz Tyc, Prezes Zarządu PROBET SA.
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców:
  • Andrzej Knop
  • Marcin Materna
  • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz - Prezes Zarządu Novum Pro sp. z o.o.
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
  • Andrzej Węglarz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Łukasz Borecki, Zastępca Dyrektora Pracy ds. Dialogu Społecznego w JSW KOKS SA (Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego)
  • Michał Gawroński, Prezes Zarządu Grupy Amber