Skład WRDS w Katowicach

Skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

STRONA RZĄDOWA:

 • Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski (przewodniczący WRDS)
 • Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski
 • Robert Magdziarz II Wicewojewoda Śląski

STRONA SAMORZĄDOWA:

 • Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
 • Mariusz Skiba Wiceprezydent Katowic
 • Agnieszka Bożek Dyrektor Wydziału Obsługi Zarządu i Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

STRONA PRACOWNIKÓW:

 • NSZZ "Solidarność"
  • Dominik Kolorz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Piotr Nowak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Marek Bogusz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność"
  • Jacek Strączyński Przewodniczący Zarządu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
  • Halina Cierpiał Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Wacław Czerkawski Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Marek Fabryczny Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mysłowicach
  • Jarosław Gałka Przewodniczący Federacji MNSZZ Pracowników JSW Koks SA
  • Beata Twardowska Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników w Katowickim Centrum Onkologii
  • Marcin Grzybowski członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Przewodniczący MOZ OPZZ Pracowników Nexteer Automotive Poland sp. z o. o.
 • Forum Związków Zawodowych
  • Krzysztof Stefanek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Michał Szczęśniak Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego
  • Piotr Serafin Forum Związków Zawodowych
  • Robert Sobota Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
  • Iwona Borchulska Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Śląskiego
STRONA PRACODAWCÓW:
 • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Jan Klimek Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Zbigniew Wawrzak Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Ryszard Genge Izba Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Pracodawcy RP
  • Andrzej Węglarz Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Roman Urbańczyk Prezes Zarządu KZK GOP
  • Łukasz Borecki Pełnomocnik Zarządu JSW KOKS SA ds. Społeczno-Pracowniczych
 • Konfederacja Lewiatan
  • Andrzej Piętka Dyrektor HR FCA Poland SA (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych
  • Dariusz Jadczyk Przewodniczący Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
 • Business Centre Club
  • Eugeniusz Budniok Kanclerz Loży Katowickiej BCC (wiceprzewodniczący WRDS)
  • Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA
  • Przemysław Małecki Grupa Marat
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców:
  • Mariusz Jas Członek Rady Nadzorczej ZPiP, Dyrektor Zarządzający - Agencja iArt
  • Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz Prezes Zarządu Novum Pro sp. z o.o.