Uchwała Nr 10/10/2016

W sprawie Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego

UCHWAŁA Nr 10/10/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie
Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego

Na podstawie § 15 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego.

§ 2

Rekomenduje się Radzie Ministrów RP włączenie Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju Województwa Śląskiego

Załączniki
Uchwała Nr 10/10/2016 do pobrania [PDF 406,4kB]