Uchwała Nr 1/1/2016

W sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach

UCHWAŁA Nr 1/1/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach

Na podstawie art. 49 ust. 4 i 5 w związku z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz.1240), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach będzie naprzemiennie przedstawiciel jednej ze stron Rady, wskazany kolejno przez:

  1. Stronę pracowników;
  2. Stronę pracodawców;
  3. Stronę samorządową – marszałek województwa śląskiego;
  4. Stronę rządową – wojewoda śląski.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
UCHWAŁA Nr 1/1/2016 [PDF 225,2kB]