Uchwała nr 13/3/2017

W sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
UCHWAŁA Nr 13/3/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie
wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 65, 652, 960 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 roku poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§1

Wskazuje się jako kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach panią Bożenę Gawryluk.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 13/3/2017 do pobrania [PDF 226,4kB]