Uchwała nr 14/4/2017

W sprawie powołania zespołu problemowego ds. edukacji

UCHWAŁA Nr 14/4/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 10 lipca 2017 r.

 w sprawie
powołania zespołu problemowego ds. edukacji

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół problemowy ds. edukacji.

§2

Do zadań Zespołu należy wypracowanie tez na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone reformie oświaty i szkolnictwu zawodowemu.

§3

W skład zespołu wchodzą:

  1. Urszula Bauer, wskazana przez stronę rządową
  2. Danuta Rosa, wskazana przez stronę samorządową
  3. Dariusz Wilczak, wskazany przez stronę samorządową
  4. Lesław Ordon, wskazany przez stronę związkową
  5. Henryka Stachańczyk, wskazana przez stronę związkową
  6. Tomasz Szymankiewicz, wskazany przez stronę związkową
  7. Dariusz Jadczyk, wskazany przez stronę pracodawców
  8. Edmund Kubeczka, wskazany przez stronę pracodawców

§4

Sposób funkcjonowania Zespołu określony zostanie na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Zychla
Przewodniczący WRDS w Katowicach

                                                                                                                                            

Załączniki
Uchwała nr 14/4/2017 [PDF 350,2kB]