Uchwała nr 15/1/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia
UCHWAŁA Nr 15/1/2018
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie

zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Paragraf 3 uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu wchodzą:

  1. dr n. med. Marek Kopała – wskazany przez stronę rządową
  2. Barbara Daniel – wskazana przez stronę samorządową
  3. Halina Cierpiał – wskazana przez stronę związkową
  4. Helena Ziółkowska – wskazana przez stronę związkową
  5. Iwona Borchulska – wskazana przez stronę związkową
  6. prof. Krzysztof Sodowski – wskazany przez stronę pracodawców
  7. dr Zbigniew Czyż – wskazany przez stronę pracodawców
  8. Violetta Dytko – wskazana przez stronę pracodawców”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa
Przewodniczący WRDS w Katowicach

Załączniki
Uchwała nr 15/1/2018 [PDF 182,1kB]