Uchwała nr 16/2/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia
UCHWAŁA nr 16/2/2018
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach
z dnia 12 marca 2018 r.  

w sprawie  
zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej:
- uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS  ds. ochrony zdrowia
- uchwałą nr 15/1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia  16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia  

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Paragraf 3 uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia  26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia otrzymuje brzmienie:
„W skład zespołu wchodzą:  
1. dr n. med. Marek Kopała – wskazany przez stronę rządową
2. Barbara Daniel – wskazana przez stronę samorządową
3. Halina Cierpiał – wskazana przez stronę związkową
4. Helena Ziółkowska – wskazana przez stronę związkową
5. Iwona Borchulska – wskazana przez stronę związkową
6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski – wskazany przez stronę pracodawców
7. prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – wskazany przez stronę pracodawców
8. Violetta Dytko – wskazana przez stronę pracodawców”  

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
      
Wojciech Saługa 
Przewodniczący WRDS w Katowicach
Załączniki
Uchwała nr 16/2/2018 [PDF 184,9kB]