Uchwała nr 19/2/2019

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 27/1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 11 czerwca 2019 r. w sprawie modyfikacji Programu Czyste Powietrze oraz wspierania mieszkańców w stosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania.
UCHWAŁA Nr 19/2/2019
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2019 r.
   
w sprawie
przyjęcia stanowiska nr 27/1/2019
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z 11 czerwca 2019 r.
w sprawie
modyfikacji Programu Czyste Powietrze oraz wspierania mieszkańców w stosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania
 
 
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.), uchwala się,  co następuje:  
 
§1
 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjmuje stanowisko nr 27/1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 11 czerwca 2019 r. w sprawie modyfikacji Programu Czyste Powietrze oraz wspierania mieszkańców w stosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania.
 
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Katowicach.   
 
§3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Jarosław Wieczorek
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach
Załączniki
Uchwała nr 18/1/2019 [PDF 339,1kB]