Uchwała Nr 4/4/2016

W sprawie zatwierdzenia harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwsze półrocze 2016 roku
UCHWAŁA Nr 4/4/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz.1240) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się harmonogram działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała Nr 4/4/2016 do pobrania [PDF 278,9kB]