Uchwała Nr 5/5/2016

W sprawie powołania zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska
UCHWAŁA Nr 5/5/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie powołania zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół problemowy ds. opracowania Kontraktu dla Śląska.

§ 2

Do zadań Zespołu należy wypracowanie wspólnej dla stron koncepcji Kontraktu dla Śląska.

§ 3

W skład zespołu wchodzą:

  1. prof. UE dr hab. Jan Wojtyła – wskazany przez stronę rządową
  2. Aneta Moczkowska – wskazana przez stronę samorządową
  3. Jacek Brzezinka – wskazany przez stronę samorządową
  4. prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski – wskazany przez stronę związkową
  5. Sylwester Rajwa – wskazany przez stronę związkową
  6. dr hab. prof. UŚ Tomasz Czakon – wskazany przez stronę związkową
  7. prof. dr hab. inż. Leszek Blacha – wskazany przez stronę pracodawców
  8. Marek Zychla – wskazany przez stronę pracodawców
  9. Stefan Dzienniak – wskazany przez stronę pracodawców
§ 4

Sposób funkcjonowania Zespołu określony zostanie na pierwszym, wspólnym posiedzeniu Prezydium WRDS i Zespołu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała Nr 5/5/2016 do pobrania [PDF 196,5kB]