Uchwała Nr 6/6/2016

W sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

UCHWAŁA Nr 6/6/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie
powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół problemowy WRDS ds. ochrony zdrowia.

§2

Do zadań Zespołu należy analiza sytuacji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim oraz diagnoza najważniejszych problemów w ochronie zdrowia, a także wypracowanie rekomendacji w stosunku do systemu ochrony zdrowia.

§3

W skład zespołu wchodzą:
  1. dr n. med. Marek Kopała – wskazany przez stronę rządową
  2. Barbara Daniel – wskazana przez stronę samorządową
  3. Halina Cierpiał – wskazana przez stronę związkową
  4. Helena Ziółkowska – wskazana przez stronę związkową
  5. Krystyna Ptok – wskazana przez stronę związkową
  6. Iwona Borchulska – wskazana przez stronę związkową
  7. prof. Krzysztof Sodowski – wskazany przez stronę pracodawców
  8. dr Zbigniew Czyż – wskazany przez stronę pracodawców
  9. Dorota Horodyńska – wskazana przez stronę pracodawców

§4

Sposób funkcjonowania Zespołu określony zostanie na pierwszym spotkaniu Zespołu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała Nr 6/6/2016 do pobrania [PDF 194,4kB]