Uchwała Nr 7/7/2016

sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

UCHWAŁA Nr 7/7/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie
zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Paragraf 3 Uchwały nr Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu wchodzą:

  1. dr n. med. Marek Kopała – wskazany przez stronę rządową
  2. Barbara Daniel – wskazana przez stronę samorządową
  3. Halina Cierpiał – wskazana przez stronę związkową
  4. Helena Ziółkowska – wskazana przez stronę związkową
  5. Krystyna Ptok – wskazana przez stronę związkową
  6. prof. Krzysztof Sodowski – wskazany przez stronę pracodawców
  7. dr Zbigniew Czyż – wskazany przez stronę pracodawców
  8. Dorota Horodyńska – wskazana przez stronę pracodawców”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała Nr 7/7/2016 do pobrania [PDF 194,8kB]