Uchwała Nr 8/8/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska

UCHWAŁA Nr 8/8/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie
zmiany uchwały Nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Paragraf 3 Uchwały nr Nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. opracowania Kontraktu dla Śląska otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu wchodzą:

  1. 1. prof. UE dr hab. Jan Wojtyła – wskazany przez stronę rządową
  2. 2. dr Bogumił Szczupak – wskazany przez stronę samorządową
  3. 3. Jacek Brzezinka – wskazany przez stronę samorządową
  4. 4. prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski – wskazany przez stronę związkową
  5. 5. Sylwester Rajwa – wskazany przez stronę związkową
  6. 6. dr hab. prof. UŚ Tomasz Czakon – wskazany przez stronę związkową
  7. 7. prof. dr hab. inż. Leszek Blacha – wskazany przez stronę pracodawców
  8. 8. Marek Zychla – wskazany przez stronę pracodawców
  9. 9. Stefan Dzienniak – wskazany przez stronę pracodawców”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała Nr 8/8/2016 do pobrania [PDF 196,7kB]