Uchwała Nr 9/9/2016

W sprawie powołania zespołu problemowego WRDS ds. inspekcji sanitarnej w województwie śląskim

UCHWAŁA Nr 9/9/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie
powołania zespołu problemowego WRDS ds. inspekcji sanitarnej w województwie śląskim

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół problemowy WRDS ds. inspekcji sanitarnej w województwie śląskim.

§ 2

Do zadań Zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań zapewniających optymalne funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie śląskim.

§ 3

W skład zespołu wchodzą:

 1. Krzysztof Nowak – wskazany przez stronę rządową
 2. Marek Piekarski – wskazana przez stronę samorządową
 3. Piotr Kaczmarczyk – wskazany przez stronę związkową
 4. Anna Targońska – wskazana przez stronę związkową
 5. Grażyna Drewniak – wskazana przez stronę związkową
 6. Lidia Mazurek – wskazana przez stronę związkową
 7. Antonina Ozimek – wskazana przez stronę związkową
 8. Helena Szczepaniak – wskazana przez stronę związkową
 9. Marek Zychla – wskazany przez stronę pracodawców
 10. Jerzy Weindich – wskazany przez stronę pracodawców
 11. Urszula Mendera-Bożek – wskazana przez Prezydium WRDS
 12. Marzena Kubik – wskazana przez Prezydium WRDS
 13. Agnieszka Tymińska – wskazana przez Prezydium WRDS
 14. Jolanta Kolanko – wskazana przez Prezydium WRDS
 15. Dariusz Nowicki – wskazany przez Prezydium WRDS
 16. Jarosław Rutkiewicz – wskazany przez Prezydium WRDS
 17. Edward Waloszek – wskazany przez Prezydium WRDS

§ 4

Sposób funkcjonowania Zespołu określony zostanie na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki
Uchwała Nr 9/9/2016 do pobrania [PDF 271,9kB]