Uchwały stron WRDS

Uchwała nr 16/2/2023

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 13/2/2023 stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Uchwała nr 15/1/2023

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 12/1/2023 stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie sytuacji komunalnych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała nr 14/7/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 11/7/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Uchwała nr 13/6/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 10/6/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 września w sprawie systemowych rozwiązań pozwalających obniżyć cenę energii elektrycznej oraz nośników energii

Uchwała nr 12/5/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 9/5/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie systemu ochrony zdrowia i projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa

Uchwała nr 11/4/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 8/4/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wsparcia dla sektora ciepłowniczego

Uchwała nr 10/3/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 7/3/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zastosowania rozwiązań i mechanizmów dostosowujących funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego do aktualnych uwarunkowań gospodarczych

Uchwała nr 9/2/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 6/2/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie utworzenia ministerstwa właściwego do spraw transformacji energetycznej w Polsce

Uchwała nr 8/1/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 5/1/2022 strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 3 marca 2022 r. w sprawie uproszczenia procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Uchwała nr 7/3/2021

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 4/2/2021 Strony Pracowników i Strony Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyszłości hutnictwa stali w województwie śląskim oraz w całym kraju

Uchwała nr 6/2/2021

W sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Uchwała nr 5/1/2021

W sprawie przyjęcia stanowiska nr stanowiska nr 3/1/2021 stron pracowników i pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 7 stycznia 2021 r. w sprawie Programu dla Śląska

Uchwała nr 4/3/2020

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 2/2/2020 stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 10 listopada 2020 r. w sprawie wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe z obowiązków wynikających z przepisów o monitoringu wizyjnym przewidzianym ustawą o odpadach

Uchwała nr 3/2/2020

W sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem epidemicznym w kontekście Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego 1 października 2020 r.

Uchwała nr 2/1/2019

W sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Uchwała nr 1/1/2016

W sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach