Wacław Czerkawski

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2020 – 10.01.2021)

Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego, członek Rady OPZZ, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z ramienia OPZZ.